ОБРАЌАЊЕ ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

Со почит,

Арсовска Данела, претседател

Сојуз на организации на работодавачи на Македонија