СТАНЕТЕ ЧЛЕН

СОЈУЗ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАВАЧИ НА МАКЕДОНИЈА

Лидер во поттикнување на развојот на поволна бизнис и работна средина, преку претставување и обезбедување на услуги со кои ќе се зајакне позицијата на работодавачите.

icon1Интернационално делување

Делуваме глобално.

icon2Колективни преговори

Преговараме и спроведуваме.

icon3ЛОБИРАЊЕ

Претставуваме и застапуваме.